Partner zone

Read more

Contact

GROSSMANN SP. Z O.O.

ul. Tadeusza Hennela 5
Warszawa
Poland

Tel.: +44 (0)2034814687

Email: office@grossmann-swd.com

Registration Data
NIP: 628-20-80-070
REGON: 356865081
KRS: 0000214483
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 50.000,00 zł

Contact Us